❮   wszystkie bitomaty
Strona główna

regulacje bitomatów bitcoin oraz zmiany w kyc

Przeczytaj w którym kierunku zmierzają regulacje związane z bitomatami. Niezależnie od tych zmian na świecie pamiętaj, że limit KYC w Polsce wynosi 1000 EUR. Wymagana jest też odsłonięta twarz podczas wykonywania transakcji.

Regulacje bitomatów Bitcoin

Regulacje stawały się coraz częstsze w ciągu ostatnich kilku lat, wprowadzając wiele nowych ograniczeń nakładanych na operatorów bankomatów Bitcoin. Mogło to przełożyć się na spowolnienie dodawania nowych bitomatów w Europie oraz “ostrzejsze” weryfikacje KYC. Na szczęście, tempo powstawania nowych urządzeń kryptowalutowych jest dodatnie, a nowe bitomaty wyskakują z nikąd "jak grzyby po deszczu".

Z jednej strony, można traktować więcej regulacji jako coś dobrego:


  • regulacje eliminują istniejące wcześniej wątpliwości dotyczące tego, jak rozpocząć w pełni legalną działalność w zakresie bankomatów bitcoin;
  • obecni, a zwłaszcza duzi operatorzy mogą to ocenić pozytywnie, ponieważ nowe regulacje stają się barierą wejścia na rynek dla nowych graczy i eliminują konkurencję.


Jednak, ogólnie rzecz biorąc, więcej regulacji stwarza nowe wymagania do spełnienia przez firmy i zwykle drastycznie pogarsza wrażenia użytkownika, np.:


  • użytkownicy muszą zweryfikować swoją tożsamość (zeskanować identyfikator i zrobić zdjęcie) przy niższych progach transakcji, co oznacza więcej czasu przed ekranami bitomatu (w Polsce 1000 EUR lub zakryta twarz);
  • ogranicza bazę użytkowników do korzystania z bankomatów bitcoin, ponieważ bitomat miał być w założeniu narzędziem dla osób nieposiadających rachunku bankowego, umożliwiającym uzyskanie finansowego dostępu do usług online - tymczasem zdarzają się przypadki, gdy osoby nie posiadają konta bankowego z powodu braku dokumentów tożsamości / statusu prawnego i w tym przypadku, nie mogą również korzystać z bitomatów.


Nowe rozporządzenia mogą również ograniczyć działalność operatorów bankomatów bitcoin, tak jak niedawna sugestia Banku Centralnego w Singapurze do zawieszenia wszystkich operacji na bitomatach.

Tutaj podajemy niektóre regulacje, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie, które mają lub mogą mieć wpływ na operacje bankomatów bitcoin.

Jeśli nie interesuje cię w którym kierunku zmierzają regulacje bitomatów na świecie, prawdopodobnie zainteresuje cię kwestia opodatkowania transakcji w bitomatach w Polsce w naszej analizie Bitomaty a podatek od Bitcoin.

USA: Government Accountability Office (GAO) – wymaga od operatorów regularnego przesyłania informacji o lokalizacji bankomatów

Mówimy tu o raporcie wydawanym przez Government Accountability Office, czyli agencji rządowej zajmującej się legislacją, która dostarcza badania dla Kongresu USA. W swoim 83-stronicowym raporcie, omawiają różne teoretyczne scenariusze, w których bitcoin może być wykorzystywany do nielegalnej działalności, takiej jak handel ludźmi i narkotykami - jednak bez dostarczania jakichkolwiek istotnych dowodów na zaangażowanie bankomatów bitcoin w tę działalność. 

Jako wniosek zawarty w rekomendacjach dla FinCEN i IRS zaleca się zobowiązanie operatorów do raportowania informacji o lokalizacjach - na bieżąco. W sprawozdaniu brakuje  uzasadnienia dla tej konieczności dodatkowego gromadzenia danych. Nie odpowiada na pytanie jak raport pomoże zapobiegać przestępstwom. 

Jeśli to zalecenie wejdzie w prawo, to drastycznie podniesie koszty operacyjne dla operatorów, co z dużym prawdopodobieństwem zostanie przerzucone na użytkowników bitomatów poprzez zwiększenie prowizji za korzystanie z bankomatów. Ta nowa regulacja wydaje się bardzo wątpliwa, biorąc pod uwagę, że ostatnie badanie Chainanlysis wykazało, że tylko 0,15% z 2021 transakcji blockchain jest powiązanych z nielegalną działalnością.

USA: Wymogi dotyczące licencji na przekazywanie pieniędzy na Florydzie i w Arkanzas

W 2021 r. oba stany wprowadziły zmiany w prawie, aby wymagać od dostawców „wirtualnej waluty” uzyskania licencji na przekazywanie pieniędzy i rozszerzyły niektóre praktyki w zakresie sprawozdawczości i prowadzenia dokumentacji. Wymóg ten obejmuje również operatorów bankomatów Bitcoin w tych stanach.

Singapur: Monetary Authority of Singapore (MAS) zamykają wszystkie operacje bankomatów bitcoin

17 stycznia 2022 roku, Centralny Bank Singapuru opublikował nagłe ogłoszenie, że wszystkie bankomaty bitcoin mają zostać natychmiast wstrzymane. Motywacją za tą zmianą są „Wytyczne dotyczące zniechęcania do obrotu kryptowalutami przez ogół społeczeństwa”, a bankomaty są formą takiej promocji w miejscach publicznych, gdzie klienci mogą dokonywać transakcji impulsowych bez pełnego zrozumienia związanego z nimi ryzyka. 

W rozmowie z operatorami z Singapuru, którzy zostali zmuszeni do zamknięcia swojego biznesu, dowiedzieliśmy się, że ta decyzja wydaje się być już końcowa. Ta wiadomość okazała się wyjątkową niespodzianką, ponieważ Singapur zawsze był uważany za kraj przyjazny kryptowalutom.

Wielka Brytania: Bank Anglii wzywa do zaostrzenia regulacji dotyczących bitomatów BTC

W swoim raporcie o stabilności finansowej z grudnia 2021 r. Bank Anglii przedstawia ogólne stanowisko w sprawie kryptowalut: 

„Kryptowaluty stanowią obecnie ograniczone bezpośrednie ryzyko dla stabilności finansowej Wielkiej Brytanii. Będą jednak wiązać się z szeregiem zagrożeń dla stabilności finansowej, jeśli będą nadal rosły w swoim obecnym szybkim tempie i gdy staną się bardziej połączone z szerszym systemem finansowym”. 

Raport nie zawiera żadnej analizy aktywności bankomatów, ale biorąc pod uwagę drastyczne ograniczenia operacji bankomatów bitcoin w 2020 r. wprowadzone przez FCA, nie oczekuje się, aby ramy prawne działania bitomatów miały ulec poprawie w Wielkiej Brytanii.

Estonia: zakaz anonimowych transakcji

Jest to szerszy wysiłek regulacyjny, ponieważ wywodzi się z poprawek do przepisów dotyczących podróży wprowadzonych przez FATF. Wymóg ten oznacza, że ​​każda transakcja z wykorzystaniem VASP (dostawcy usług wirtualnych aktywów) musi dotyczyć zidentyfikowanego użytkownika. 

Operatorzy bankomatów Bitcoin należą do kategorii VASP, co oznacza, że ​​wszyscy użytkownicy bankomatów będą musieli zostać w pełni zidentyfikowani przed użyciem maszyn. Zmiany zostały zatwierdzone przez estoński rząd w grudniu 2021 r., a teraz muszą przejść przez parlament i mają zostać wprowadzone w pierwszej połowie 2022 r

Całe szczęście, że pierwszy lepszy bitomat w Warszawie nie jest ograniczony podobnym prawem.

Hong Kong: Securities and Futures Commission (SFC) proponuje zakazać inwestorom detalicznym obrotu kryptowalutami

Organ regulacyjny Hongkongu planuje poszerzyć zakres przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i ograniczyć sektor detaliczny do handlu kryptowalutami. 

Status bankomatów w ramach tego rozporządzenia jest obecnie niejasny, ale jest bardzo prawdopodobne, że operatorzy bankomatów mogą napotkać więcej przepisów, ponieważ rząd stwierdził w dokumencie konsultacyjnym, że rozważy ich uregulowanie „gdy rynek będzie gotowy”.

Jak widać z powyższych przykładów, jest to ogólnoświatowa tendencja do zwiększania regulacji bankomatów bitcoin i ograniczania ich działalności. Jednocześnie, dodatkowe wymagania obciążają operatorów bankomatów, i ograniczają dostęp klientów detalicznych do korzystania z usług bankomatów, a także zwiększają koszty prowadzenia takiej działalności. 

Ponieważ MFW twierdzi, że kryptowaluty stanowią zagrożenie dla stabilności finansowej krajów (czytaj: nałóż kontrolę nad drukowaniem pieniędzy przez banki centralne i pozwól populacjom uniknąć coraz bardziej zawyżonych aktywów i zawieraj transakcje prywatne bez pośredników), spodziewamy się, że regulacje będą coraz bardziej rygorystyczne w przyszłości.

Jeśli chcesz być jeszcze bardziej zorientowany w kwestii kryptowalut pod kątem prawa, polecamy artykuł Bitomaty i bitcoin a podatki - co i jak.

About the Author

Andrzej Kotnicki

Pasjonat Bitcoin, użytkownik bitomatów. Entuzjasta krypto. Wierzy, że blockchain dziś jest jak Internet w latach '80.

Odbieraj info o nowych bitomatach i promocjach

Awesome sauce!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Inne artykuły

Miniaturka, bitomat w Marki m1

bitomat w markach m1

bankomat kryptowalut w M1, Józefa Piłsudskiego 1, 05-270 Marki

Miniaturka, bitomat w Warszawie w Podziemiu Warszawskiej Giełdy Elektronicznej

bitomat w alejach w warszawie

automat do bitcoin w alejach niepodległości 208, 00-608, warszawa

Bitomat na 1 piętrze galerii Grochów

automat do bitcoin w galerii grochów w warszawie

automat do bitcoin w galerii grochów, kobielska 23, 04-359, warszawa