❮   wszystkie bitomaty
Strona główna

bitomaty w warszawie a podatek

Zgodnie z polskim prawem, osoba dokonująca sprzedaży (zbycia) kryptowaluty powinna rozliczyć podatek od dokonanych transakcji. Jeśli na co dzień handlujesz Bitcoin, wypłata z bankomatu a podatek to kwestia, która z pewnością Cię zainteresuje. Najważniejsze to wiedzieć, że organy podatkowe zysk ze sprzedaży BTC traktują jako przychód z praw majątkowych.

Zakup Bitcoin a podatek dochodowy

Zgodnie z obecnymi przepisami polskiego prawa, samo nabycie i posiadanie kryptowalut nie podlega opodatkowaniu. Nawiasem mówiąc, tego typu rozwiązania funkcjonują już w niektórych krajach Europy zachodniej. Mimo wszystko, w Polsce nie wprowadzono żadnych przepisów dotyczących podatku od zakupu i posiadania BTC. Możesz więc bez obaw korzystać z bitomatów w Warszawie aby nabyć i trzymać krypto.

Wypłata z bitomatu a podatek

Jesteś zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego 19%, jeżeli uzyskałeś przychód z obrotu kryptowalutą. Inaczej mówiąc, jeśli kupiłeś Bitcoin po niższej cenie, a później (nawet po kilku latach) sprzedałeś go drożej wykorzystując bitomat - podatek od tej transakcji musisz uwzględnić w zeznaniu rocznym (na deklaracji PIT-38). Wymiana BTC na walutę tradycyjną (np. PLN, EUR), która daje korzyści finansowe, uważana jest w polskim prawie za przychód z praw majątkowych.

Podatek od wypłaty BTC - podstawa prawna

Podstawę prawną naliczania podatku od kryptowalut stanowi

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Jest to art. 17, ust. 1f. O przychodach z kapitałów pieniężnych ustawa czytamy tam:

"Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną".

Rozliczanie się z podatku za krypto w związku z obowiązującą podstawą prawną pozostaje przykrym obowiązkiem każdego z nas.

Wymiana BTC na inną walutę a podatek

Co wtedy, gdy wymieniasz jedną kryptowalutę na inną? Zgodnie z zapisem ustawy, taka wymiana nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Przykład: jeżeli po korzystnym kursie wymieniasz BTC na ETH, to nawet jeśli transakcja przyczyni się do Twojego wzbogacenia, nie jest ona opodatkowana. Nie musisz jej wykazywać w deklaracji PIT-38.

Od jakiej wartości BTC oblicza się podatek?

Podatkiem dochodowym 19% objęty jest jedynie dochód z kryptowalut. Za dochód uznajesz różnicę między przychodem a poniesionymi kosztami. Jeżeli dokonujesz wypłat wykorzystując nasz bitomat, podatek to 19% od osiągniętego przez Ciebie dochodu.

Przykład:

Kupiłeś 1 BTC po kursie z 22.02.2022 (148.803,84 PLN) i sprzedałeś po kursie z 1.03.2022 (191.088,99 zł). Uzyskaną w ten sposób kwotę przelałeś na swoje konto oszczędnościowe. Podstawę opodatkowania stanowi różnica między ceną sprzedaży a zakupu. 

Zakładając, że nie wykazałeś żadnych kosztów uzyskania przychodu, Twój dochód wynosi 42.285,15 zł. Taką kwotę trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-38, składanym do 30.04.2023. Należny podatek wyniesie 8034 zł.

Bitomat - wypłata a rozliczanie podatku

Od 2020 roku przychody uzyskane z wypłaty BTC musisz rozliczać na formularzu PIT-38. Wypełnioną deklarację trzeba dostarczyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Termin rozliczenia podatków z BTC to 30 kwietnia roku kalendarzowego, następującego po roku podatkowym, w którym osiągnąłeś przychód.

Podatek od BTC to coś co interesuje inwestorów zwłaszcza gdy przychodzi czas na wypłatę zysków z krypto do waluty jak PLN lub EUR.

Podatki od BTC - koszty uzyskania przychodu

Rozliczając się z fiskusem z przychodów BTC, możesz dokonywać odliczeń podatkowych. To znaczy, że po sprzedaniu kryptowaluty, osiągnięty z tego przychód możesz pomniejszyć o poniesione koszty, związane z nabyciem i sprzedażą tokenów. Są to opłaty za prąd i dostęp do Internetu, a nawet koszt zakupu komputera lub smartfona, na którym przeprowadzałeś operację. Pamiętaj, żeby zachować faktury dokumentujące poniesione przez Ciebie koszty.

Wypłata Bitcoin bez podatku

Zastanawiasz się, jak wypłacić BTC bez podatku? Polscy rezydenci podatkowi są zobowiązani do wykazywania przychodów ze sprzedaży Bitcoina w swoim zeznaniu podatkowym, więc nie mogą unikać płacenia podatków od dochodów z obrotu kryptowalutami.

Korzystasz z urządzeń operatora Shitcoins.club? Jeżeli interesuje Cię wypłata w bitomacie, podatek to kwestia pomiędzy Tobą a właściwym urzędem skarbowym. Firma obsługująca bitcoin ATM nie ma obowiązku zgłaszać takich transakcji fiskusowi. Deklarację PIT-38 wypełniasz samodzielnie, wykazując przychody oraz koszty, które pomniejszają przychód.

Jak ominąć podatek od Bitcoina?

Wypłata Bitcoin bez podatku jest możliwa, jeżeli dokonałeś zmiany rezydencji podatkowej. Taką metodę stosują najbogatsi inwestorzy, gdy nie chcą płacić fiskusowi 19% od osiągniętych legalnie dochodów. Najkorzystniejsze warunki dla handlarzy kryptowalutami oferują obecnie Cypr, Malta i Portugalia. 

Nie ma przepisów zabraniających posiadaczom portfela BTC na przeprowadzę podatkową do innego kraju. Pamiętaj jednak, że każde państwo ma odrębne regulacje i wymagania. Musisz je spełnić, żeby zostać jego rezydentem podatkowym. Nie zawsze oznacza to zupełny brak podatku, ale często danina dla fiskusa jest niższa niż wysokość podatku dochodowego w Polsce.

Zapoznaj się ze wskazówkami dot. podatków i bitcoin, aby uniknąć strat w przyszłości.

Bitomaty a podatek - najczęściej zadawane pytania

Jaki podatek od Bitcoina?

W Polsce dochód ze sprzedaży Bitcoina podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym 19%. W celu obliczenia podstawy do opodatkowania uzyskane z obrotu BTC przychody można pomniejszyć o koszty ich uzyskania.

Jak rozliczyć podatek Bitcoin?

Podatek od Bitcoin możesz rozliczyć, wypełniając roczną deklarację podatkową PIT-38. Masz na to czas do 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku podatkowym, w którym osiagnąłeś przychód. W ciągu roku podatkowego nie wysyłasz żadnych dokumentów ani zaliczek do urzędu skarbowego.

Jak wypłacić BTC bez podatku?

Jeśli chcesz wypłacić BTC bez podatku, musisz być rezydentem podatkowym kraju, który zezwala na taką operację. Zmiana rezydencji podatkowej jest legalna i może się opłacać, jeśli chcesz wypłacić większą kwotę BTC bez podatku.

Gdzie Bitcoin nie jest opodatkowany?

0% podatku od bitcoina jest osiągalne w Portugalii. W przeciwieństwie do USA lub Polski, które traktują wirtualną walutę jako własność, opodatkowując ją w sposób podobny do akcji czy nieruchomości, Portugalia postrzega kryptowaluty jako formę płatności.

Które kraje nie mają podatku od kryptowalut?

Kraje wolne od kryptowalut są następujące. Jest to Białoruś, Kajmany, Salwador, Niemcy, Malezja, Malta i Portugalia. To top 10 krajów wolnych od kryptowalut.

Podatek od kryptowalut może być uciążliwy ze względu na konieczność tzw. "papierologii".


Który kraj ma najniższy podatek od kryptowalut?

Portugalia jest jednym z najlepszych miejsc na świecie do życia, jeśli chcesz uniknąć płacenia podatków od kryptowalut. Od 2018 r., wszystkie dochody ze sprzedaży kryptowalut są wolne od podatku. Co więcej, handel kryptowalutami również nie jest uważany za dochód z inwestycji, więc handel kryptograficzny jest również wolny od podatku.

Czy kupowanie Bitcoina w Polsce jest legalne?

Kupowanie BTC w Polsce jest legalne. W polskim systemie nie ma przepisów zakazujących prowadzenia działalności jako giełda lub kantor kryptowalut, co oznacza, że ​​prowadzenie w Polsce działalności w formie giełdy w kryptowalutach, a także obrót w kryptowalutach, nie jest zabronione.

Jaki jest dokładny podatek od Bitcoin w Warszawie?

Stanowisko polskich organów podatkowych wobec Bitcoina i innych kryptowalut jest następujące:

Podatek od BTC dla inwestorów indywidualnych

  • Dochód z obrotu kryptowalutami podlega stawce 18/32% PIT (stawka 32% dotyczy sytuacji, gdy roczny dochód przekracza ok. 20 tys. euro), przy czym jako dochód rozumie się cenę zapłaconą sprzedawcy sprzedanej kryptowaluty pomniejszona o cenę zapłaconą przez sprzedawcę za zakup tej kryptowaluty.
  • Dochód powinien być rozliczany w cyklu rocznym.

Dla inwestorów indywidualnych będących przedsiębiorcami

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, powinny być świadome, że:

  • dochody z obrotu kryptowalutami podlegają 19% stawce PIT niezależnie od poziomu dochodów,
  • dochód to cena zapłacona sprzedawcy sprzedanej kryptowaluty pomniejszona o cenę zapłaconą przez sprzedawcę za zakup tej kryptowaluty plus inne koszty generowane przez przedsiębiorców (np. biuro, laptop, telefon),
  • dochód rozliczany jest w okresach miesięcznych/kwartalnych.

Dla inwestorów korporacyjnych

Dla inwestorów korporacyjnych, regulacje związane z podatkiem od Bitcoin są następujące:

  • dochody z obrotu kryptowalutami podlegają 19% stawce CIT niezależnie od poziomu dochodów,
  • dochód to cena zapłacona sprzedawcy sprzedanej kryptowaluty pomniejszona o cenę zapłaconą przez sprzedawcę za zakup tej kryptowaluty plus inne koszty generowane przez inwestorów korporacyjnych (np. biuro, laptopy, telefony),
  • dochód rozliczany jest w okresach miesięcznych.

Jeśli interesują Cię zmiany w sferze podatków dotyczących kryptowalut, zaglądaj częściej na bitomaty-warszawa.pl.

Giełdy oferują teraz produkty pozwalające na transakcje bez podatków

W lutym i marcu 2022, platformy kryptograficzne, zwłaszcza giełdy, wprowadzają nowe produkty do kupienia za krypto, ponieważ inwestorzy szukają sposobów aby zaoszczędzić na podatkach związanych z wypłatami z giełd. Jak widać, giełdy i większe platformy starają się odpowiadać na potrzeby inwestorów zaniepokojonych nowymi regulacjami związanymi z podatkami i krypto.

Ponieważ inwestorzy szukają legalnych sposobów na oszczędzanie podatku od swoich inwestycji w kryptowaluty, platformy kryptograficzne wprowadzają nowe produkty, aby pomóc klientom uzyskać odsetki od swoich depozytów kryptograficznych lub zaciągnąć pożyczki bez przyciągania nowy podatków.

Zaproponowano 30% podatek od zwrotów z walut cyfrowych i 1% podatek potrącany u źródła (TDS) od wszystkich transakcji kryptograficznych.

About the Author

Andrzej Kotnicki

Pasjonat Bitcoin, użytkownik bitomatów. Entuzjasta krypto. Wierzy, że blockchain dziś jest jak Internet w latach '80.

Odbieraj info o nowych bitomatach i promocjach

Awesome sauce!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Inne artykuły

Miniaturka, bitomat w Marki m1

bitomat w markach m1

bankomat kryptowalut w M1, Józefa Piłsudskiego 1, 05-270 Marki

Miniaturka, bitomat w Warszawie w Podziemiu Warszawskiej Giełdy Elektronicznej

bitomat w alejach w warszawie

automat do bitcoin w alejach niepodległości 208, 00-608, warszawa

Bitomat na 1 piętrze galerii Grochów

automat do bitcoin w galerii grochów w warszawie

automat do bitcoin w galerii grochów, kobielska 23, 04-359, warszawa